تازه ها
خانه / اخبار / اظهارات امام جمعه بخش آیسک در پیام روز جمعه ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۰
اظهارات امام جمعه بخش آیسک در پیام روز جمعه ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۰
dav

اظهارات امام جمعه بخش آیسک در پیام روز جمعه ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۰

تاکید امام جمعه بخش آیسک بر بهره‌مندی از فیوضات لیالی قدر

حاتمی /امام جمعه بخش آیسک در پنجمین پیام جمعه، که به دلیل محدودیت های کرونایی وبرگزار نشدن آیین عبادی سیاسی نماز جمعه، از طریق شبکه نمایش اینترنتی ایاس پخش شد با گرامیداشت مناسبت های هفته شامل :نهم اردیبهشت روز ملی شوراها، سالروز معراج حضرت رسول اکرم ص، روز ملی خلیج فارس، ۱۱اردیبهشت روز کار و کارگر، ۱۲ اردیبهشت روز معلم، ایام شهادت امیر المومنین علی ع را تسلیت گفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین «علی رادمرد» در آستانه شب قدر گفت :احیاء شب قدر، اصلش در این است که انسان اهل معامله با خدا باشد و بتواند در این شب ها با خدا معامله کند. اگر کسی اهل معامله با خدا باشد و حضور حضرت حق را ببیند، می‌شود گفت که او شب قدر را به احیاء به عبادت گذرانده است و هر کاری که انجام دهد آن کار در این شب ها، عبادت است.
وی با بیان اینکه، در شب قدر بیشتر باید در اخلاص تلاش کرد تا کثرت عم تصریح کرد : تلاش کنیم که در این شب‌ها برای خدا اخلاص داشته باشیم تا به برکات شب‌های قدر راه پیدا کرده و آن را درک کنیم. وی با استناد به ۸ نکته بسیار مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری، به «فرصت استثنایی» بودن شب های قدر اشاره کرد وافزود: لیلهالقــدر یــک فرصــت اســتثنایی در طــول ســال بــرای انســان اســت، اگــر انســان توانســته باشــد آن شــب را درک بکنــد، خیــر زیــادی نصیبش می گردد.
نماینده ولی فقیه در بخش آیسک دومین نکته مورد تاکید را «شب قدر، معراج مؤمن است» دانست وافزود:شــب قــدر معــراج مؤمــن اســت. لذا کاری کنیــم که عــروج کنیــم و از مزبلــه مـادی کـه بسـیاری از انسـانها در سراسـر دنیـا اسـیر و دچار آن هسـتند، خــود را دور کنیــم. دلبســتگی هــا، بدخلقــی هــا – خلقیــات غیرانسـانی، ضدانسـانی – روحیـات تجاوزگرانـه، افـزون خواهانـه و فسـاد و فحشـا و ظلـم، مزبلـه هـای روح انسـانی اسـت که ایـن شـبها بایـد بتوانـد مـا را هرچـه بیشـتر از اینهــا دور و جــدا کنــد.
وی در ادامه شب های قدر را «شب قرآن و اهل بیت» برشمرد واظهار داشت: لیلهالقـدر، شـب ولایـت اسـت. هـم شـب نـزول قـرآن اسـت، هـم شـب ِشب قرآن و اهل بیت نـزول ملائکه بـر امـام زمـان اسـت، هـم شـب قـرآن و شـب اهـل بیـت اسـت، هـم شـب قـرآن و هـم شـب عتـرت اسـت. لـذا سـوره مبارکـه قـدر هـم، سـوره ولایــت اســت. وی از مؤمنان خواست «با آمادگی وارد شب قدر شوند».وی خطاب به مردم بخش آیسک گفت:مــاه رمضــان – در همــه روزهــا و شــبها – دلهایتــان را هرچــه میتوانیــد بــا ذکــر الهــی نورانیتــر کنیــد، تــا بــرای ورود در سـاحت مقـد ّس لیلهالقـدر آماده شـوید.وی به «طلب مغفرت» اشاره کرد وافزود:شــب قــدر، فرصتــی بــرای مغفــرت و عذرخواهــی اسـت. از خـدای متعـال عذرخواهی کنیــد. امام جمعه آیسک افزود: «بهترین اعمال در این شب، دعاست» لذا در ســاعتهای کیمیایــی لیلهالقــدر، بنــده مؤمــن بایــد حداکثــر اســتفاده را بکنــد و بهتریــن اعمــال در ایــن شــب، دعاســت. «برای مسائل کشور و مسلمین دعا کنید»واز «ذخیره تقوا برای حرکتی نو» فراموش نکنید.

امام جمعه بخش آیسک :
ساده انگاری وساده اندیشی است که دشمن را در چارچوب نگاه ومدیریت خود ملاحظه نکنیم

حاتمی /امام جمعه بخش آیسک در پیام جمعه روز جمعه دهم اردیبهشت با بیان درسی از زندگی امام علی ع، گفت :یکی از مسائلی که بسیار مهم است و در شرایط کنونی، برای ما بسیار درس آموز است این است در مسیر اعتقادات و آرمان ها تا چه اندازه تلاش می کنیم و صبور هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین رادمرد با اشاره به جریانی که در زمان امیر المومنین ع رخ داد افزود:از روزی که پیغمبر از دنیا رفت ۲۵ سال گذشته بود و در این ۲۵ سال وسعت کشور اسلامی صدها برابر شده و حکومت اسلامی از آسیای میانه تا شمال آفریقا رسید، کشور اسلامی ثروتمند شده بود خیلی ها از رفاه بیش از اندازه لازم برخوردار شده بودند، اما در همان دوره ی مدینه النبی،شاهد دوره کوچکی و فقرِ جامعه اسلامی بود. ناطق افزود: حال عده‌ای در این زمان به دنبال ایجاد شکاف بین امام و امت هستند و با بیان شبهات و نکات غیر واقعی و خلاف واقع به دنبال دور کردن امت از امام را دارد. لکن در زمان خودمان باید از این واقعه واقعی تاریخی درس بگیریم.
نماینده ولی فقیه در بخش آیسک اطهار کرد: یکی از اصول اصیل انقلاب اسلامی ما هم عدالت اجتماعی و سایر مفاهیم تعریف شده ذیل عنوان عدالت است و اصل دفاع از مظلوم در هر کجا باشد ، داخل ایران باشد ، یا خارج از ایران، عراق و سوریه و … وظیفه ماست، حالا در سوریه علاوه بر رعایت اصل دفاع از مظلوم ، راهبرد بسیار عمیقی دنبال می شد که تامین امنیت ایران را در پی داشته و دارد.
به گفته وی، مبارزه با استکبار یکی دیگر از اصول ماست ، سر هر کدام از اینها انقلاب ما هزینه پرداخت می کند، مردم ما هزینه پرداخت می کنند، مردم چیز جدای از انقلاب نیستند . برخی هزینه ها از خارج تحمیل می شود اعم از موضوع تحریم و غیر تحریم ها، بالاخره شما درمبارزه عزم راسخ دارید و برنامه ریزی می کنید ، دشمن دشمنی می کند، باید میدان را به درستی براساس مصالح ملی مدیریت کرد. وی تاکید کرد:ساده انگاری است ، ساده اندیشی است که دشمن را در چارچوب نگاه و مدیریت خود ملاحظه نکنیم و وجود دشمن را انکار کنیم. انسان های بدور از این آموزه ها در این کارها در ادبیات و عملکردشان واژه ای بنام دشمن قائل نیستند ، متاسفانه میدان دار برخی کارها هم هستند و برخی هزینه ها از داخل تحمیل می شود با ندانم کاری ، با دروغگویی ، با خلاف واقع گویی ، با بیان نکردن همه ی واقعیت ها ، با غرض ورزی تمام برخی مسائل را مطرح کردن، طبیعت کار این است که جامعه دچار سردرگمی و اختلاف و انشقاق می شود. این هزینه است که مردم و انقلاب دارد می کند.

تحلیل نماینده ولی فقیه در بخش آیسک پیرامون انتشارفایل صوتی مصاحبه دکترظریف

حاتمی /امام جمعه آیسک در بخش سوم پیام جمعه که در روز جاری از شبکه نمایش اینترنتی ایاس پخش شد به انتشارفایل صوتی مصاحبه دکترظریف اشاره کرد وآن را حادثه ای تلخ و ناراحت کننده است، توصیف کرد، اتفاقی که موجب سوءاستفاده دشمنان قسم خورده ایران اسلامی گردید و به القائات مسموم و کاذب دشمن مبنی برحاکمیت دوگانه دامن زد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رادمرد افزود: این مصاحبه ازدوجهت قابل نقد و محکومیت جدی است. اول به جهت فرازهایی ازمحتوای مصاحبه که هم بعضا خلاف واقع بوده و هم برخلاف منافع ملی است،چیزی که وزیر خارجه باید از حافظان اصلی آن باشد.دوم به دلیل اقدام زشت و سارقانه ی طراحان و مجریان انتشار این فایل صوتی که سهم اصلی را در این حادثه تلخ دارند.
ناطق تصریح کرد : درحالی که کشور عزیزمان ایران درسخت ترین شرایط اقتصادی است و مردم صبورایران شرایط دشوارمعیشتی می گذرانند که بخش عمده ای ازآن حاصل بی تدبیری هاست؛این اقدام، نشانیِ انحرافی برای انحراف افکار عمومی ازتوجه به معضلات اصلی مملکت و دامن زدن به مسایل فرعی است. ازاین رو و در شرایط کنونی باید برخلاف خواسته طراحان این سناریوها،گام برداریم و شرایط را برای آمادگی جامعه و مردم برای برگزاری انتخابات پرشور ۱۴۰۰آماده کنیم. وی رسالت آحاد مردم جامعه را در۶محور به این شرح بیان کرد:
۱- ازهرگونه موضع گیری احساسی و ناشی ازعصبانیت خودداری شود و لسان تبیین منطقی و مطالبه منصفانه و عالمانه، در مواجهه با این واقعه به کارگرفته شود.
۲- موضع گیری های اعلامی، نباید به دوگانه های کاذب “معیشت و مقاومت ” و مذاکره و عدم مذاکره” دامن بزند.زیرا هدف اصلی طراحان این سناریو برجسته سازی همین دوگانه است.
۳- باتوجه به سخنان رییس جمهور مبنی بر این که سخنان آقای ظریف مواضع شخصی او بوده و نیز استعفای آقای آشنا از ریاست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری،مطالبه ما این است که رییس جمهور، برای صیانت وپیشگیری ازبروز چنین حوادث تلخی،اقدامات عمیق تر و گسترده تری را به انجام رساند.
۴- انتظار داریم مراجع ذیربط مانند شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن،قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی به این موضوع ورود کنند و طراحان و مباشران و عوامل نفوذی را شناسایی و محاکمه و مجازات نموده و تدابیرلازم را برای پیشگیری از وقوع این گونه حوادث فراهم سازند.
۵- درسخنان سه ساعته منتشر شده،نکاتی وجود دارد که اگر چه آقای ظریف در پست اینستاگرامی نکاتی را توضیح داد اما به نظر می رسد،باید اقدامات جبرانی بیشتری صورت بگیرد.
۶- از وزیر خارجه به عنوان دیده بان حفاظت از منافع ملی و امنیت ملی در عرصه دیپلماسی توقع می رود با هوشمندی و کیاست بیشتر با مسایل مواجه شود.زیرا در همه دنیا “میدان” و “دیپلماسی” دو بال امنیت ملی هرکشور محسوب می شوند.در همه دنیا نیز این میدان است که فضارابرای داشتن برگ برنده بیشتر در میز مذاکره فراهم می کند.

امام‌ جمعه آیسک :
حاج قاسم، نماد جاودانه «مرد میدان» است

حاتمی /امام جمعه بخش آیسک در بخش چهارم پیام جمعه روز جمعه۱۰اردیبهشت ۱۴۰۰با گرامیداشت یاد و خاطره شهید عزیز و قهرمان ما ، شهید سلیمانی، به بهانه اطهارات اخیر درباره این شهید بزرگ و سردار بی بدیل مقاومت، گفت :حاج قاسم عزیز،نماد جاودانه ی “مرد میدان” است که خود به تنهایی سرمایه بی نظیر اجتماعی برای ایران و محور مقاومت محسوب می شود.جهاد گمنامانه و مقتدرانه او تهدیدهای بسیاری را از سر ایران و منطقه و حتی جهان دور کرد و تدابیر کم نظیر او علاوه بر معرفی او بعنوان یک ابَر فرمانده، از وی یک دیپلمات کارکشته و بی نظیر ساخت که شگفتی سیاستمداران برجسته جهان را برانگیخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین رادمرد افزود: همین ویژگی ها به علاوه دیگر مختصات معنوی و روحی و مدیریتی از وی نه فقط یک شخصیت که یک مکتب ساخته است که باید پای درس های آن نشست و درس های جهاد و دیپلماسی و را آموخت.او منطق قدرت و قدرت منطق را به میدان آورد و وجود و جهاد وتدبیر وشهادتش، منشا تحولات بزرگی درجهان شد و خواهدشد.
به گفته وی، در این فایل صوتی نکاتی مطرح شده است که باید همه ما برای تبیین درست آن اقدام کنیم.چه بسا این شرایط علاوه برتهدیدهایی که به وجود آورده است یک فرصت برای تبیین
بسیاری از شبهاتی باشد که در افکار عمومی جای گرفته است.
امام جمعه آیسک افزود:این شرایط فرصتی است که دوباره به شناخت عمیق تر مکتب سلیمانی رو بیاوریم و بزرگداشت او را به سالگرد و مراسم یادبود و انتشار چند بیانیه و پوستر محدود نکنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین رادمرد تصریح کرد :همه ما بخصوص دولتمردان و مسئولان باید نسبت به منافع ملی،امنیت ملی،اقتدار ملی و اعتماد عمومی و وحدت ملی و سرمایه های ملی مان حساسیت صدچندان داشته باشیم.
وی تصریح کرد :مسئولان ما در هرسطحی باید مراقب خود و انگیزه های قلبی و رفتارها و کنش های خود باشند.مسئولان ما باید اطراف و حواشی و خانواده و دوستان و حامیان خود را دائما مراقبت کنند تا از نفوذ عوامل دشمن و عناصر خودفروخته ومزدور که دشمنان امنیت ملی و منافع ملی هستند،مصون بمانند.

برگرفته پایگاه خبری آیسک

dav
dav
dav
dav
dav
dav
mde
dav
sdr
dav
Views – 224

درباره‌ی عبداله افخمی راد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*