تازه ها
خانه / اخبار / گزیده خطبه های نماز جمعه ۲-۹-۹۷ آیسک
گزیده خطبه های نماز جمعه ۲-۹-۹۷ آیسک

گزیده خطبه های نماز جمعه ۲-۹-۹۷ آیسک

امام جمعه موقت آیسک:
جمهوری اسلامی ایران به برکت تفکر و عمل بسیجی شکست ناپذیر است

امام جمعه موقت آیسک در خطبه های نماز جمعه این شهر با توصیه به تقوای الهی گفت:
انبیاء یک صفات عمومی دارند مثلاً همه آنها معصوم هستند، همه آنها بهترین فرد زمان خود هستند، یک کمالاتی برای همه انبیاء است؛ اما پیامبر اسلام (ص) خصوصیات منحصر به فردی دارد که سایر انبیا و اوصیا الهی ندارند.
حجت الاسلام و المسلمین “آجری” با برشمردن ویژگی‌ها و امتیازات پیامبر اسلام افزود: وظیفه ی ما در مقابل پیغمبر(ص)، ایمان به پیامبر و تسلیم بودن در برابر دستوراتش، یاری او، دفاع از پیامبر در برابر گفتار و رفتار دشمنان، غیرت دینی در برابر بی‌حرمتی‌های دشمنان، غیرت دینی در برابر بی‌حرمتی‌های دشمنان و پرداخت خمس، برای حمایت‌ مالی از دین پیامبر است.
وی با تاکید بر اهمیت مساله زکات و خمس در جامعه به بیان احادیث و آیاتی درباره این مساله پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین «آجری» با اشاره به ۱۶ ربیع الاول؛ اقامه نخستین نماز جمعه تاریخ اسلام توسط پیامبر اکرم(ص) گفت: « نماز جمعه » از عبادت هاى بسیار مهم و با ارزش در دین مبین اسلام است. وی ادامه داد: اجتماع و کنگره اى عبادى سیاسى که نه همچون کنگره عظیم حج که سالى یکبار برگزارمى شود، بلکه هر هفته در روز عبادت و نیایش یعنى جمعه، مسلمین را در سراسر جهان گرد هم جمع مى کند تا عبادت، معنویت و آگاهى آنان را افزایش داده و ضمن تقویت اتحاد و همبستگى مسلمین، آنان را براى تمامى عرصه هاى دینى و اجتماعى همیشه آماده نگه دارد.
وی تصریح کرد: ازاین رو، این عمل عبادى سیاسى همواره در کانون توجه و امر خداوند، اولیاى دین از حضرت خاتم (ص) تا ائمه بزرگوار(ع) و نیز علماى عظام از ابتدا تا زمان حال قرار داشته است.
وی اظهار داشت: اقامه اولین نماز جمعه توسط پیامبر (ص) در سال هاى ابتدایى پایه گذارى حکومت اسلامى توسط آن حضرت و ادامه این سنت الهى، نیز خود گویاى اهمیت و جایگاه این عبادت مهم مى باشد.
خطیب جمعه آیسک در ادامه با اشاره به سالروز فرمـان‏ تشـکیل‏ بسـیج‏ در‏پنجـم‏ آذر توسط امام(ره) افزود: جمهـورى‏ اسـامى‏ بـه‏ برکت تفکــر‏ بســیج و‏ عمــل‏ و‏حرکــت‏ بســیج ى‏شکســت‏ ناپذیر‏اســت.‏
وی اظهار کرد: بــا‏عنایــت ‏بــه‏ قابلیت‏ هــاى‏ بســیج‏ در‏عبــور‏ انقــاب‏ اســامى‏ از‏ تمامــى‏ بحران‏ هــا‏ و‏ چالش‏ هــاى‏ بزرگــى‏ کــه‏ دشــمنان‏ انقــاب‏ اسلــامى‏ ایجــاد‏کردنــد‏ وظرفیتــى کــه‏ ایــن‏ شــجره‏ طیبــه‏ در‏برابــر‏تهدیــدات‏ گوناگــون‏ نــرم‏ و‏ســخت،‏ داخلــى‏ و‏خارجــى‏ دارد؛‏رمزگشــایی از عوامــل‏ توفیــق‏ و‏بازخوانــى‏ ظرفیت‏ هــاى‏ بســیج‏ در‏مقابلــه‏ بـا‏ انــواع‏ تهدیــدات‏ ضــرورى‏ بــه‏ نظــر‏مى‏ رســد.
حجت الاسلام و المسلمین “آجری” یکی از علل موفقیتهاى بسیج در انجام رسالت و وظایف ذاتى خود را تفکر بسیجی دانست و افزود: یکـــى از علل اصلى توفیقات بســـیج در عرصه هاى مختلف بخش نرم افزارى آن یعنى تفکر حاکم بر نیروهاى بسیجى می باشد که به «تفکر بسیجى» شناخته مى شود.
وی تصریح کرد: تفکر بسیجى در مواردى چون؛ تعبد و خدا محورى، ولایتمـــدار و تابع حقیقى ولایت، عدالت خواه عدالت گســـتر،تکلیـــف گراى معطوف به نتیجـــه، بصیرت مند و بصیرت افزا، متوکل و متوسل، اهل عمل و علم، حق محور به جاى شخصیتگرا، عقلانیت محور و معنویتگرا، ساده زیست و فســـاد ســـتیز، ترجیح دادن منافع جمعى بر فردى وگروهى، نوآور و بن بست شـــکن، قانون گرا و پاکدست،دشمن شناس و استکبار ســـتیز، آرمان خواه و واقع گرا،
اســـتقلال طلب و وابســـتگی گریز، کم توقع و پرتلاش،محرومیت زدا و فقرستیز تبلور مى یابد.
وی در ادامه افزود: مردمى بودن بســـیج شـــاخصه اصلى آن است که این نهاد را به گنجینه اى تمام ناشدنى وصل کرده و ذخائرارزشمندى در اختیار آن نهاده است.
خطیب جمعه آیسک تصریح کرد: سازمان بسیج به دلیل برخوردارى از اقشار متعدد مردمى مىتواند با سازمان دهى مناســـب و مدیریت قوى در حوزههاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، سیاســـى، اقتصادى، هنرى، امنیتى و نظامى نقش ایفاء کند.
وی اخلاص در عمل ، بصیرت بالا ، تکلیف گرایی و آرمان خواهی را از دیگر دلایل موفقیت بسیج در عرصه های مختلف برشمرد و افزود: بسیجى آرمانگراســـت و به دنبال تحقق آرمانهاى الهى در جامعه است. بسیجى به وضع موجود قانع نیست و تلاش دارد تـــا با حرکتى اصلاحى جامعه سیاســـى ومحیط اجتماعى خود را اصلاح نماید.
وی تصریح کرد: این تحولخواهى وآرمانگرایى موتور حرکت در جامعه بوده و تفکر رشد و روبه جلو بودن را بر پیکره جامعه می دمد.
حجت الاسلام و المسلیمن آجری ادامه داد: البته آرمانگرایى بســـیجى تنها در شعارگرایى تجلى نمى کند، و در مرحلـــه ذهن و خیال و باور باقى نمی ماند.

Views – 694

درباره‌ی admin

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*